7,382,329 wizyt
Gości online: 2

Lucyna Maksymowicz

dr Lucyna Maksymowicz

 urodzona i zamieszkała w Koszalinie

dr Lucyna Maksymowicz
źródło zdjęcia: Biblioteka Uczelniana AP w Słupsku

konsultant Teatru STOP do spraw edukacji


pedagog - terapeuta; instruktor teatralny; z wykształcenia doktor nauk humanistycznych,

z zamiłowania zwolennik edukacji poprzez sztukę, w tym szczególnie arteterapii.

Przez wiele lat prowadziła w Teatrze STOP cykliczne warsztaty teatralne i dramowe,

w tym także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

(Nagroda „Instruktora roku 1996” w XXIX Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Teatru”).

Wieloletni wykładowca Akademii Pomorskiej w Słupsku. Obecnie pracownik badawczo-dydaktyczny

na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej.

Teatralną przygodę rozpoczęła od roli tłumacza na organizowanym przez Teatr STOP Festiwalu TOTUS MUNDUS w 1986

Przez sześć lat (1987-1993) grała w trzech podstawowych spektaklach tegoż teatru:

      Cytat z Becketta, Par  force, Kameleon  II

Uczestniczyła w wielu festiwalach krajowych i zagranicznych (między innymi: Jelenia Góra, Warszawa, Wrocław, Kraków,

Sewilla EXPO; Piacenza, Awignon; Archangielsk, Wyspy Sołowieckie)

SPEKTAKLE   SEMINARIA
*
WARSZTATY  

KONFERENCJE
*
PUBLIKACJE
PRZEGLĄDY POZOSTAŁE
Lucyna Maksymowicz - 'Kameleon II' Słupsk 1992
galeria zdjęć
Lucyna Maksymowicz - Seminarium w Pałacu Lubostroń 2017
galeria zdjęć
Lucyna Maksymowicz - Konferencja Naukowa Słupsk 2017
galeria zdjęć
Lucyna Maksymowicz - Wieczór poetycki Joasi Jankowskiej Koszalin 2017
galeria zdjęć
Lucyna Maksymowicz - obrona doktoratu w UG 2001
galeria zdjęć

 

TV Łódź
TV Bydgoszcz
TK Vectra Słupsk
Radio Koszalin

Lucyna Maksymowicz - 'Kameleon II' Jelenia Góra  1992
1-10.08.1992
Jelenia Góra
Lucyna Maksymowicz - premiera DEALER Teatru STOP 1998
19.05.1998
Silno
Lucyna Maksymowicz - Seminarium w Słupsku 1999
8-10.10.1999
Słupsk
logo Radio Koszalin
18.02.1995 Pr IV
Koszalin
 

Obecnie konsultuje edukacyjne programy teatralne zespołu. Wspiera działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych,

w tym szczególnie przewlekle chorych; współautorka książki

Tajemniczy świat Muko. O problemach codziennego życia z mukowiscydozą (2007)

Swoim doświadczeniem teatralnym dzieli się prowadząc wykłady, seminaria, warsztaty

oraz poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych.

Autorka książki Drama jako metoda wspomagania rozwoju osobowości dziecka w wieku szkolnym (2002)

oraz współredaktor wydanych przez Teatr STOP tomów:

Teatr a dziecko specjalnej troski (1999);  

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic (2001);  

TEATR Terapia - edukacja - asertywność - twórczość - rozwój (2004)

wydania Teatru STOP dostępne bezpłatnie (tutaj)

*
„Współczesny teatr próbuje rozbić tradycyjne stereotypy myślenia o świecie i egzystencji człowieka. Jego twórcy starają się stwarzać okazje,

aby człowiek przestał być sam. Tworzą sytuacje zmuszające nie widza, ale właśnie uczestnika spektaklu do osobistej refleksji: jak żyć?

Aktorzy częściej zrywają maski niż je zakładają(…) W „ teatralnym spotkaniu” - jak określił to Grotowski - człowiek nie odmawia siebie

i nie narzuca siebie. Daje się dotknąć, ale nie pcha się ze swoją obecnością. To tak jakby się mówiło sobą:

jesteś, więc jestem i także: Rodzę się, abyś się urodził, abyś się stał; i wreszcie: nie bój się, idę z tobą!

(więcej: Lucyna Maksymowicz: Ku teatralizacji dramy)