6,500,475 wizyt
Gości online: 5

JEŻYCZKI - I Warsztat Teatru STOP w Społecznej Szkole Podstawowej w Jeżyczkach: 6-9.11.2017

Społeczna Szkoła Podstawowa w Jeżyczkach

strona macierzysta szkoły lub fanpage szkoły

Warsztat realizowany był w dniach 6-9.11.2017
Uczestniczyło w nim 17 uczniów VII klasy podstawowej oraz II i III gimnazjalnej.

TEATR  EDIT

Teatr EDIT z Jeżyczek

Galeria zdjęć Teatru

Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się prezentacją teatralną.
Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr EDIT
Tytuł przygotowanego przedstawienia brzmiał
Scenki Stasia Witkasia
według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia.

       Premierowa prezentacja odbyła się w czwartek 9.11.2017 o godz. 12.00 na terenie szkoły.
Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą".
Tworzyli ją rówieśnicy z klas, nauczyciele oraz rodzice.

      

To pierwsze działanie Teatru STOP w szkole w Jeżyczkach i czwarte (po Dąbkach, Kopnicy, Słowinie) w Gminie Darłowo
z którą zespół współpracuje od lat.
W ubiegłym roku zespół prezentował się w szkołach w Dobiesławiu i Słowinie.
W styczniu zaś (10.01), Szef Teatru - Mirosław Gliniecki uczestniczył w pracach Jury
I Gminnej Gali Teatrów Profilaktycznych Gminy Darłowo LEPSZY ŚWIAT w Sławnie,
nad którą patronat objął Wójt Gminy Darłowo Pan Radosław Głażewski.

Obecna wizyta była możliwa dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Darłowie,
którego działania doskonale wpisują się w przestrzeń profilaktyki kreatywnej
rozwijanej przez Teatr STOP między innymi w formie warsztatów.
Opiekę gminną nad całością pełni Pani Aleksandra Filipek,
zaś szkolną organizację przyjęła na siebie Dyrekcja szkoły i nauczyciele.      

 

Program finansował GOPS DARŁOWO