6,500,249 wizyt
Gości online: 4

KOPNICA - I Warsztat Teatru STOP w Szkole Podstawowej: 9 i 11-13.10.2017

Szkoła Podstawowa w Kopnicy

strona macierzysta szkoły lub szkolny fanpage

Warsztat odbył się w dniach 9 i 11-13.10.2017
Uczestniczyło w nim 15 uczniów VII klasy.

TEATR  OJDAR

plakat Teatru OJDAR z Kopnicy

Galeria zdjęć Teatru

link do Galerii szkolnej

Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się prezentacją teatralną.
Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr OJDAR
Tytuł przygotowanego przedstawienia nawiązywał do Dnia Edukacji Narodowej i brzmiał
Święto w szkole
według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia.

       Premierowa prezentacja odbyła się w piątek 13.10.2017 o godz. 10.30 w sali klasowej nr 4.
Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą".
Tworzyli ją licznie przybyli rówieśnicy z klas, nauczyciele oraz rodzice.

      

Było to pierwsze działanie Teatru STOP w szkole w Kopnicy i drugie (po Dąbkach) w Gminie Darłowo
z którą zespół współpracuje od lat.
W ubiegłym roku zespół prezentował się w szkołach w Dobiesławiu i Słowinie.
W styczniu zaś (10.01), Szef Teatru - Mirosław Gliniecki uczestniczył w pracach Jury
I Gminnej Gali Teatrów Profilaktycznych Gminy Darłowo LEPSZY ŚWIAT w Sławnie,
nad którą patronat objął Wójt Gminy Darłowo Pan Radosław Głażewski.

Obecna wizyta była możliwa dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Darłowie,
którego działania doskonale wpisują się w przestrzeń profilaktyki kreatywnej
rozwijanej przez Teatr STOP między innymi w formie warsztatów.
Opiekę gminną nad całością pełniła Pani Aleksandra Filipek,
zaś szkolną organizację przyjęła na siebie Dyrekcja szkoły i nauczyciele.      

 

Program finansował GOPS DARŁOWO