SPEKTAKL  "MIM I CLOWN"  TEATRU  STOP  W  KOSZALIŃSKIM  DIALOGU

 

 

 

 22 lipca 2010 - czwartek, godz. 10.30

 

  

O B S A D A :

Czarny Clown

  -   Mirosław  Gliniecki

Mim i Clown Mietek

  -   Mieczysław  Giedrojć

Wiolinka

  -   Marta  Gliniecka

Witający I

  -   Stanisław Gliniecki

 Witający II

  -   Karol Mazur              

organizacja przestrzenna 

  -   Lucyna Maksymowicz   

              

       22 lipca w sali Teatru Dialog w Domku Kata miała miejsce prezentacja spektaklu Teatru STOP "Mim i Clown". W przedstawieniu uczestniczyła 50 osobowa grupa młodzieży szkolnej z gminy Konarzyny (woj. pomorskie). Młodzi widzowie przyjechali do Koszalina, aby poznać miasto kojarzone z Teatrem STOP, który współpracując ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju ziemi konarzyńskiej "KONAR", od wielu lat prowadzi warsztaty teatralne w Konarzynach.

       Po spektaklu w Domku Kata młodzież poznawała (na tyle, na ile pozwalał upał) miasto z finałem w Multikinie, gdzie uczestniczyła w projekcji seansu filmowego "Shrek forewer" - oczywiście w technologii 3D. 

       Przyjazd grupy do Koszalina został sfinansowany z dotacji Programu Inicjatyw Społecznych w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Gminy Konarzyny a wygranego przez Stowarzyszenie Konar. Nad całością czuwał tradycyjnie Prezes Stowarzyszenia Jacek Warsiński wraz z osobami mu życzliwymi.

 

       Konstrukcja sceniczna spektaklu “Mim i Clown” złożona jest z dwóch części. Pierwszą tworzą trzy bardzo nastrojowe etiudy pantomimiczne pokazywane przez Aktora Mima:
                                                          * W garderobie
                                                          * Oczekiwanie
                                                          * Dzień Urzędnika 

       Druga część programu to niezwykle dynamiczna i pomysłowa clownada z udziałem widzów w wykonaniu Clowna Mietka. Etiudy dopełnia muzyka, którą wykonuje "na żywo" obecna na scenie Wiolinka

       Narrację całości prowadzi postać Czarnego Clowna. Jego komiczne działania nie tylko komentują prezentowane etiudy, ale przede wszystkim prowokują i wyzwalają aktywność widzów zachęcając do wspólnej zabawy na scenie (z użyciem gestu, mimiki i ruchu), a także do wspólnej improwizacji scenicznej aktorów i widzów w części finałowej. 

       Program jest edukacyjną propozycją teatralną dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych.   

       Prezentacja spektaklu "Mim i Clown" była możliwa w Koszalinie dzięki życzliwości koszalińskiego CK 105  i  TP Dialog.

 

   kadry ze spektaklu

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

                     

więcej o spektaklu

 

                                                     << powrót do Terminarza 2010