III WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI KONARZYŃSKIEJ 
"KONAR"

 

       zajęcia Warsztatu odbywały się w dniach 23-26.06.2009r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach. Inicjatorem przedsięwzięcia był prezes Stowarzyszenia "KONAR" - Jacek Warsiński

       Salę GOK-u przygotował i życzliwie udostępnił Dyrektor placówki - Andrzej Gospodarek.

       Warsztat przeznaczony był dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Konarzyny. W zajęciach uczestniczyło 15 osób (II-III klasy gimnazjalne). Podobnie jak w listopadzie (wówczas po lekcjach), tak i tym razem młodzi aktorzy pracowali w czasie wolnym od pracy-nauki, bo to przecież wakacje. 

       Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa utrzymała swą poprzednią nazwę  - Teatr  TO TU - TO TAM. Tytuł przedstawienia - "Letnie impresje" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w piątek 26 VI 2009r. o godz. 19.20. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją głównie rówieśnicy aktorów i rodzice.

 

I    Warsztat w Konarzynach:     7-11.04.1997r.

II   Warsztat w Konarzynach:   18-21.11.2008r.

III   Warsztat w Konarzynach:   23-26.06.2009r.

 

                                                 TEATR   T O  T U - T O  T A M

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

<< powrót do Terminarza 2009