II WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU ZIEMI KONARZYŃSKIEJ 
"KONAR"

 

       zajęcia Warsztatu odbywały się w dniach 18-21.11.2008r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach. Inicjatorem przedsięwzięcia był prezes Stowarzyszenia "KONAR" - Jacek Warsiński

       Salę GOK-u przygotował i życzliwie udostępnił Dyrektor placówki - Andrzej Gospodarek.

       Warsztat przeznaczony był dla młodzieży szkolnej z terenu gminy Konarzyny. W zajęciach uczestniczyło 17 osób (II-III klasy gimnazjalne). Na podkreślenie zasługuje fakt, iż młodzi aktorzy pracowali po zajęciach lekcyjnych do późnych godzin wieczornych. Po warsztacie - trochę w deszczu, trochę w śniegu - wracali do swych oddalonych domów. Nikt jednak nie narzekał, ani nie zrezygnował.

       Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr  TO TU - TO TAM. Tytuł przedstawienia - "Jakiś tam teatr" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w piątek 21 XI 2008r. o godz. 18.02. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas, rodzice i nauczyciele.

 

I    Warsztat w Konarzynach:     7-11.04.1997r.

II    Warsztat w Konarzynach:   18-21.11.2008r.

III   Warsztat w Konarzynach:   23-26.06.2009r.

 

Czas  Chojnic 48/335 - 27 XI 2008r.

 Ramona Wieczorek - "Jakiś tam teatr" 

 

 

                                                 TEATR   T O  T U - T O  T A M

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

 << powrót do Terminarza 2008