5,596,885 wizyt
Gości online: 4

BOBOLICE: III Warsztat Teatru STOP dla seniorów

III Warsztat Teatralno-Dramowy Teatru STOP dla seniorów w Bobolicach

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach
po raz kolejny zaprosiło Teatr STOP aby udzielił konsultacji reżyserskich dla teatralnej grupy seniorów
MŁODZI DUCHEM
Zajęcia odbyły się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w dniu 13 pażdziernika 2020
Pierwsze konsultacje: 7 października 2019
Drugie konsultacje: 18 października 2019

Próba prowadzona przez Mirosława Glinieckiego poświęcona była interpretacji nowego scenariusza,
odnajdywaniu znaczeń wielowymiarowych, budowaniu dynamiki dialogów oraz tworzeniu sytuacji komicznych.
Aktorzy pracowali również nad niełatwą sztuką przekładania pomysłu na grę aktorską.

grupa warsztatowa Młodzi duchem Bobolice 2020
galeria zdjęć 

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu
„Starość może być piękna – wsparcie działalności klubów seniora na terenie gminy Bobolice”
Program dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej
w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020
- edycja 2020

Konsultacji udzielał Mirosław Gliniecki - Szef Teatru STOP

Koordynatorem projektu w Bobolicach jest Halina Michalak
Sekretarz Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Społecznych w Bobolicach