5,626,544 wizyt
Gości online: 3

POLANÓW - spektakl DEALER Teatru STOP: 25.11.2019

25 października 2019 - piątek - 9.00  i  11.00
Polanowski Ośrodek Kultury i Sportu w Polanowie

spektakl 'DEALER' Teatru STOP
galeria   


To trzecia w tym roku wizyta Teatru STOP w Polanowskim Ośrodku Kultury i Sportu

(24 stycznia - BEZNIKOTYNEK i 26-29 marca - Warsztat)
Współpraca zespołu z palcówką, której Dyrektorem jest Pan Feliks Kostrzak
jest cykliczna i trwa od 2012 roku.


Spektakl Teatru STOP
DEALER
jest w repertuarze zespołu od 21 lat i prezentowany jest przez cały czas. Ma prawie 700 realizacji w kraju i za granicą.

Przedstawienie ma charakter interaktywny i adresowane jest głównie do młodzieży starszej.

Wykorzystując elementy dramy w dość niekonwencjonalnej, ale atrakcyjnej formie scenicznej traktuje o problemach związanych z uzależnieniem.

DEALER porusza temat sprzedaży i powszechności spożywania alkoholu i innych używek,

dostępności oraz mody na ich stosowanie.

Dotyka również kwestii społecznego przyzwolenia na zachowanie nietrzeźwych,

a także usprawiedliwiania i tolerowania osób nadużywających alkoholu.

Oba przedstawienia odbyły się w życzliwej atmosferze, sprzyjającej budowaniu

przez młodzież wspólnych etiud scenicznych.

O B S A D A :

Dealer Starszy   -  
Mirek Gliniecki

Dealer Młodszy - Daniel Kalinowski

Ojciec   -   Mietek Giedrojć

Muzyka   -   Marta Gliniecka