5,043,609 wizyt
Gości online: 2

58 Międzynarodowy Dzień Teatru - Nagrody ITI

ITI (International Theatre Institute) - to międzynarodowa pozarządowa organizacja założona w 1948 przez UNESCO,
mająca na celu propagowanie wiedzy o teatrze i zwiększenia międzynarodowej współpracy teatralnej.
Obecnie istnieje ponad 100 ośrodków narodowych ITI.

         Polskie Centrum ITI zostało założone w 1958 roku.
ITI powstało w celu promocji i międzynarodowej wymiany informacji na temat teatru,
pobudzenia kreacji i zwiększenia współpracy ludzi teatru; uświadomienia opinii publicznej wagi sztuki
i artystycznej kreacji w życiu codziennym, w celu wzmocnienia przyjaźni i więzi międzyludzkich.

                  Zarząd Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru
przyznaje rokrocznie (od 1983 roku) Nagrody im. Stanisława Ignacego Witkiewicza
za wybitne osiągnięcia w propagowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie
.

 

Laureatem Nagrody Polskiego Ośrodka ITI im. Witkiewicza
przeznaczonej dla cudzoziemca "za zasługi w popularyzowaniu polskiej kultury teatralnej na świecie",
decyzją jury w składzie Lech Sokół (przewodniczący), Agnieszka Koecher-Hensel, Barbara Osterloff, Dariusz Kosiński, Konrad Szczebiot,
został tłumacz
Koichi Kuyama
z Japonii

Koichi Kuyama (ur. w 1958 w Saitama w Japonii) po ukończeniu studiów w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS) i na Uniwersytecie Waseda w latach 1987-1995 pracował jako wykładowca w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prowadził tam zajęcia z języka japońskiego i literatury japońskiej, a także z translatoryki. W 1990 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie dziesięcioletniego pobytu w Polsce osiągnął bardzo wysoki poziom znajomości języka polskiego.

Od powrotu do Japonii w 1996 r. na różnych uczelniach japońskich prowadzi zajęcia z języka polskiego i historii kultury polskiej, m.in. w Tokijskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (TUFS), Uniwersytecie Soka w Tokio, Uniwersytecie Hitotsubashi (w latach 1997-1998), Uniwersytecie Tokijskim (1998-2013). Od 2012 r. jest też ekspertem do spraw teatru i filmu w Instytucie Polskim (działającym przy Ambasadzie RP) w Tokio.

Dr Koichi Kuyama jest wybitnym znawcą polskiej literatury romantycznej. Opublikował ponad 40 artykułów naukowych z zakresu filologii słowiańskiej, literatury porównawczej, filmoznawstwa i teatrologii, m.in.: "Pomnik Adama Mickiewicza w Japonii", "Endo Shusaku a sprawa polska", "Romantyzm polski u schyłku XX wieku - wokół ekranizacji utworów Mickiewicza", ">>Katyń<< - powieść i film", "Konteksty recepcyjne >>Quo vadis<< w Japonii", "Nagisa Oshima o Andrzeju Wajdzie".

"Na tle bogatego dorobku translatologicznego dr. Koichiego szczególną uwagę zwracają: >>Sonety krymskie<< i >>Konrad Wallenrod<< Adama Mickiewicza, >>Fiasko<<, >>Maska<< i >>Terminus<< Stanisława Lema, >>Czarne kwiaty<< Cypriana Kamila Norwida, >>Nasza klasa. Historia w XVI lekcjach<< Tadeusza Słobodzianka" - czytamy w nocie przesłanej przez Polski Ośrodek ITI.

Laureat na swoim koncie ma także tłumaczenie na język japoński list dialogowych ponad 40 polskich filmów, m.in.: "Popiół i diament", "Pan Tadeusz", "Zemsta", "Katyń", "Tatarak", "Wałęsa. Człowiek z nadziei", "Powidoki", "Pręgi", "Dług", "Plac Zbawiciela" i "Rewers". Zajmuje się opracowywaniem napisów japońskich do polskojęzycznych przedstawień teatralnych, jak np. do "Traktatu o manekinach" w reż. Piotra Tomaszuka z Teatru Wierszalin (2013), "Utworu o Matce i Ojczyźnie" w reż. Jana Klaty z Teatru Polskiego we Wrocławiu (2013), "Wycinki" w reż. Krystiana Lupy (2016).

W 2017 r. otrzymał Odznakę Honorową Bene Merito przyznawaną przez ministra spraw zagranicznych "za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej". (Nota opracowana na podstawie rekomendacji prof. Estery Żeromskiej z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - PAP).

Nagroda im. S. I. Witkiewicza to corocznie przyznawane odznaczenie dla cudzoziemca za zasługi w promowaniu polskiego teatru na świecie. Po raz pierwszy tę nagrodę Zarząd Polskiego Ośrodka ITI przyznał w 1983 r. Kandydatów zgłaszają wybitne osobistości polskiej kultury, a laureata wyłania specjalna komisja, w której skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego, a także przedstawiciele Zarządu PO ITI.

Laureat otrzymuje dzieło sztuki polskiego artysty, fundowany jest mu także pobyt w Polsce, a wizyta często bywa połączona z uczestnictwem w trwającym w trakcie pobytu gościa znaczącym festiwalem teatralnym - w ostatnich latach były to Międzynarodowy Festiwal Dialog we Wrocławiu, Międzynarodowy Festiwal Kontakt w Toruniu, Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia w Krakowie.

***

 

Sekcja Krytyków za "Teatralną Książkę Roku" uznała pracę
Jadwigi Rożek-Sieraczyńskiej
za tom "Krystyna Zachwatowicz-Wajda. Scenografie teatralne"
wydaną przez Muzeum Śląskie w Katowicach.

PAP
26-03-2019

źródło:http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/273070.html