4,831,785 wizyt
Gości online: 4

LIPUSZ: BEZNIKOTYNEK Teatru STOP - 7.01.2011
plakat spektaklu BEZNIKOTYNEK w Lipuszu

7 stycznia 2011 (piątek) - 11.00, sala GOKSiR Lipusz

więcej o spektaklu

Koszaliński Teatr STOP po raz trzeci zawitał do Lipusza. Pierwsza wizyta, to ubiegłoroczna, majowa (7.05)
prezentacja przedstawienia DEALER.
Spektakl przeznaczony dla gimnazjalistów. Traktuje o problemach alkoholowych.
Pół roku później w grudniu odbyły się tygodniowe I Warsztaty Teatralno-Dramowe Teatru STOP.
Objęły one uczniów II klasy gimnazjalnej i zakończyły się finałowym pokazem spektaklu (10.12.2010).

Obecna prezentacja, to interakcyjny spektakl BEZNIKOTYNEK adresowany
do najmłodszych widzów przedszkoli i klas nauczania początkowego szkoły podstawowej.
Wszystkie wymienione programy Teatru STOP pojawiły się w Lipuszu na zaproszenie szkoły
a finansowane są przez Urząd Gminy.


Spektakl BEZNIKOTYNEK jest programem, który w widowiskowej formie scenicznej traktuje
o szkodliwości palenia papierosów, nie tyle przez dzieci, ile w ich sąsiedztwie. Przebywanie
w środowisku osób palących również może być szkodliwe. Program adresowany jest do
sześcioletniej widowni przedszkolnej bądź też w drugiej wersji do uczniów klas nauczania
początkowego. Realizowany jest na terenie całego kraju.

Powstał wskutek sugestii ze strony Pełnomocnika Prezydenta Słupska ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. W 2006 roku pilotażowo prezentowany był w sześciu słupskich
przedszkolach, zyskując życzliwy odbiór zarówno nauczycieli, jak i przede wszystkim dzieci.
W 2007 i 2008 roku teatralne realizacje objęły grupy sześciolatków wszystkich przedszkoli
słupskich w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki.

 
Spektakl w formie teatralnej zabawy w przystępny i atrakcyjny dla dzieci sposób, uświadamia
najmłodszym widzom korzyści wypływające ze zdrowego trybu życia. Dzieci wspólnie z aktorami
biorą czynny udział w poszczególnych etiudach, które omawia prowadzący program Czarny Clown.
Bohaterem jest zabawna postać, która nie ma w sobie nikotyny - Beznikotynek. Dzieci poznają
go w nagrodę za swoją wiedzę o szkodliwości palenia papierosów, wykazaną w krótkim quizie
przeprowadzonym na samym początku przez Czarnego Clowna.
Wszystkim wydarzeniom towarzyszy autorska muzyka w większości skomponowana i wykonywana
"na żywo" przez Wiolinkę.
Wprowadzenie każdego nowego zagadnienia ilustrowane jest działaniem scenicznym
w którym biorą udział zarówno aktorzy jak i dzieci.
Techniki klaunady i pantomimy, budują prosty sposób przekazu i stanowią
o dynamice tego programu. Mało werbalizmu a sporo komicznych działań, które umiejętnie
wywołują przeżycie estetyczne młodych widzów.OBSADA:

Beznikotynek Mietek -   Mieczysław  Giedrojć

Czarny Clown -   Mirosław  Gliniecki

Wiolinka -   Marta  Gliniecka
                   
opracowanie dramy  -   dr Lucyna  Maksymowicz*****
OPINIE:

"Przedstawienie "Beznikotynek" wykonane przez Teatr STOP pokazuje nam jak ważną rolę
w codziennej edukacji odgrywa teatr. (...) nowoczesne wychowanie i nauczanie nie powinno
ograniczać się tylko do przekazywania określonych umiejętności, wiadomości, ale przede
wszystkim skupić się na twórczej aktywności i swobodnej ekspresji.
(...) Forma zaprezentowana przez Teatr STOP jest jak najbardziej wskazana i polecana do
dalszej realizacji (...)"

                                                  Mirosława Mazurkiewicz - VI'2007
                                            Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 19 w Słupsku


"Spotkanie teatralne przeprowadzone przez Teatr STOP jest przykładem dobrego teatru edukacyjnego.
Zaprezentowane techniki teatralne i zastosowane metody teatralnej aktywizacji dzieci są
przemyślane i dostosowane do wieku odbiorców. Aktorzy i widzowie pozostają w stałej interakcji,
co powoduje, że dzieci prowadzone przez mistrza samodzielnie wysuwają idee wiodące, ważne dla
kształtowania pożądanych postaw. (...)"

                                                  Grażyna Jażdżewska - XI'2005
                                      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Słupsku


"Forma i treść profilaktycznego spektaklu teatralnego dostosowana była do możliwości rozwojowych
dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci utrwaliły i wzbogaciły wiedzę na temat palenia papierosów
oraz ich szkodliwości. Poprzez udział w konkursie dowiedziały się kim jest BEZNIKOTYNEK.
Zaprezentowane scenki 'trafiały' do wyobraźni, dzieci reagowały bardzo żywiołowo. Ciekawa oprawa
muzyczna spektaklu.
       Serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę (coroczną)."

                                             mgr Mirosława Kaczyńska - XII'2007
                                      Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kołobrzegu


"Program przygotowany przez Teatr STOP z zaciekawieniem oglądały dzieci z klasy II c Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Białogardzie.Aktorzy w sposób wesoły, zabawny ukazali temat dbania o zdrowie
i dobre samopoczucie. Dzieci polubiły postać Beznikotynka i jego dowcipy. W klasie na zajęciach
plastycznych wykonały ciekawe i barwne plakaty na ten temat. Dziękujemy i pozdrawiamy."

                                              mgr Małgorzata Pietrzak - I 2008
                                  wychowawca klasy II c Szkoły Podstawowej Nr 3 Białogard