6,976,195 wizyt
Gości online: 4

DĄBKI: I Warsztat Teatru STOP w ZS 3: 7-8 i 12-13.06.2017

 

Zespół Szkół Nr 3 w Dąbkach

strona macierzysta szkoły lub szkolny fanpage

Warsztat odbył się w dniach 7-8.06 i 12-13.06.2017
Uczestniczyło w nim bezpośrednio 13 gimnazjalistów i 8 uczniów towrzyszących.

TEATR  AKOLICI

T.AKOLICI

Galeria zdjęć

Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się prezentacją teatralną.
Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr AKOLICI
Tytuł przygotowanego przedstawienia - Teraz w Dąbkach - czas na nas
według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia.

       Premierowa prezentacja odbyła się we wtorek 13.06.2017 o godz. 11.30 w sali gimnazstycznej.
Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą".
Tworzyli ją licznie przybyli rówieśnicy z klas, nauczyciele, rodzice oraz zainteresowani mieszkańcy.

      

Było to pierwsze działanie Teatru STOP w szkole w Dąbkach, ale z Gminą Darłowo zespół współpracuje od lat.
W ubiegłym roku aktorzy STOP-u odwiedzili szkoły w Dobiesławiu i Słowinie.
W styczniu zaś (10.01), Sef Teatru - Mirosław Gliniecki uczestniczył w pracach Jury
I Gminnej Gali Teatrów Profilaktycznych Gminy Darłowo LEPSZY ŚWIAT w Sławnie,
nad którą patronat objął Wójt Gminy Darłowo Pan Radosław Głażewski.

Obecna wizyta była możliwa dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Darłowie,
którego działania doskonale wpisują się w przestrzeń profilaktyki kreatywnej
rozwijanej przez Teatr STOP między innymi w formie warsztatów.
Opiekę gminną nad całością pełniła Pani Aleksandra Filipek,
zaś szkolną organizację przyjęła na siebie Dyrekcja szkoły w osobach:
Pani Wiesławy Grabińskiej (Dyrektor) i Pani Małgorzaty Miszczuk (Wicedyrektor).      

 

Program finansował GOPS DARŁOWO