4,832,010 wizyt
Gości online: 3

REDZIKOWO - Konferencja Naukowa i warsztaty: Teatr w szkole 16.05.2016

Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie

logo

        Konferencja naukowo-dydaktyczna połączona z warsztatami

TEATR W SZKOLE. ROZWIJA, UCZY, BAWI...

odbyła się w poniedziałek 16 maja 2016 roku w Zespole Szkół w Redzikowie

Konferencja

foto wykładu

Galeria zdjęć

P R O G R A M :

od godz. 09:00  Rejestracja uczestników w Zespole Szkół w Redzikowie

10.00   Otwarcie konferencji     

10.15 – 11.30  Referaty plenarne

  • prof. Daniel Kalinowski, Dramë do jigrë. O możliwościach teatru kaszubskiego w szkole…  
  • mgr Jaromir Szroeder, Animacja życia teatralnego w oparciu o tradycje i literaturę kaszubską
  • prof.  Adela Kuik-Kalinowska, O pozornej prostocie pisania scenariusza

11.30 – 12.00   przerwa kawowa

12.00 – 15.00  Warsztaty teatralno-dramowe (aktorzy Teatru STOP z Koszalina)

1.   Warsztat dramy – podstawowe techniki (1h)   dr Lucyna Maksymowicz (Teatr STOP, Politechnika Koszalińska) 

2.   Warsztat teatralny – tekst na scenie (1h)    Mirosław Gliniecki (Teatr STOP) 

3.   Warsztat pantomimy – mimika, gest, ruch (1h)  Mieczysław Giedrojć (Teatr STOP, Teatr Małych Form Bydgoszcz)

Panel spotkania wykłady: 

Jaromir Szroeder – animator kultury, instruktor teatralny, nauczyciel muzyki i języka kaszubskiego. Założyciel Teatru Dialogus, pomysłodawca i organizator festiwalu Biesiada Teatralna. Od 2008 roku pracownik działu etnografii w Muzeum Zachodniokaszubskim w Bytowie. W ostatnich latach autor m.in. projektów Cassubia Incognita oraz Cyklicznego Festiwalu Cassubia Cantat. Autor książki poświęconej życiu i twórczości kaszubskiego poety i pieśniarza ks. Antoniego Peplińskiego (2009).

Adela Kuik-Kalinowska - profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. Autorka prac oraz redakcji tomów poświęconych zagadnieniom topiki romantycznej, literaturze kaszubskiej, a także inspiracjom buddyjskim w medium polskiej literatury. Organizatorka konferencji naukowych, animatorka życia kulturalnego regionu. Kierownik merytoryczny Podyplomowych Kwalifikacyjno-Metodycznych Studiów Języka Kaszubskiego sygnowanych przez Akademię Pomorską i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Daniel Kalinowski - profesor nadzwyczajny w Instytucie Polonistyki Akademii Pomorskiej w Słupsku, od 2012 roku prodziekan ds. studiów dziennych i spraw studenckich Wydziału Filologiczno-Filozoficznego AP, kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich tamże. Autor książek i ponad stu artykułów naukowych publikowanych w czasopismach oraz publikacjach zbiorowych, specjalizujący się w historii literatury polskiej XIX wieku.

Warsztaty teatralne poprowadzą aktorzy Teatru STOP:

dr  Lucyna  Maksymowicz - pedagog - terapeuta; instruktor teatralny; z wykształcenia doktor nauk humanistycznych, a z zamiłowania zwolennik edukacji poprzez sztukę, w tym szczególnie arteterapii. Konsultant do spraw edukacji w Teatrze STOP. Obecnie adiunkt na Wydziale Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej.

Mirosław  Gliniecki - aktor, reżyser, autor  scenariuszy  teatralnych  dla  dzieci, od 36 lat szef  artystyczny  Teatru STOP Słupsk-Koszalin; wraz ze swoim zespołem występował na wielu festiwalach w kraju i poza jego granicami.

Mieczysław  Giedrojć - aktor i współtwórca Polskiego Teatru Pantomimy BLIK, obecnie związany z Teatrem STOP; twórca i od 20 lat realizator własnego jednoosobowego Teatru Małych Form w Bydgoszczy; wykonawca trudnej sztuki monodramów, które z powodzeniem od wielu lat prezentuje na scenach teatralnych; mim i klaun; realizuje warsztaty z plastyki ciała i klaunady.

Teatr STOP jest obecnie teatrem edukacyjnym. Wywodzi się z tak zwanego nurtu ”teatru alternatywnego” lat osiemdziesiątych. Zespół ma charakter kameralny. Tworzą go aktorzy pracujący w nim na stałe, jak również wykonawcy innych grup artystycznych, którzy cyklicznie współpracują z Teatrem. Siedziba grupy od ponad dwudziestu lat mieści się w Koszalinie. Poprzednie czternaście lat Teatr funkcjonował w Słupsku (od 1980 roku). Szefem  Artystycznym  zespołu  jest  Mirosław Gliniecki. Swoje programy Teatr STOP prezentuje dla dzieci i dla dorosłych; na scenie oraz w przestrzeni ulicy; w kraju i poza jego granicami. Teatralne spektakle pokazywane są w małych, nikomu nieznanych środowiskach, jak również na wielkich, prestiżowych festiwalach: EXPO Sewilla, Festiwal Narodów w Avignion, włoski Festiwal Teatralny Piacenza i rosyjski na Sołowieckich Wyspach Morza Białego na dalekiej Podbiegunowej Północy.


PODCZAS KONFERENCJI CZYNNE BĘDZIE STOISKO Z WYDAWNICTWAMI REGIONALNYMI. DLA SZKÓŁ

Projekt realizowany był przez Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie dzięki dotacji
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji