6,700,018 wizyt
Gości online: 1

SZCZECINEK - I Seminarium i warsztaty dla nauczycieli: 2014

Seminarium realizowane było w dniach 7-8 marca 2014 roku
w sali głównego organizatora tych działań
- szczecineckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii przy ulicy 9 maja 12 (II piętro).

I Seminarium i warsztaty

foto

Galeria zdjęć

To pierwsza edycja programu miejskiego, którego pomysłodawcą jest Prezes PTZN Małgorzata Lancmańska.

W zajęciach uczestniczyła grupa 24 nauczycieli i pedagogów

z różnych szkół Szczecinka i powiatu szczecineckiego.

Spotkaniu towarzyszył temat:

SKĄD TEATR W PROFILAKTYCE?

 Głównym celem Seminarium było

wskazanie na teatr jako atrakcyjną metodę kształtowania postawy asertywnej młodzieży

wobec zagrożeń społecznych.

Zajęcia miały formę dwudniowych warsztatów teatralnych.

Prowadził je Mirosław Gliniecki - Szef Teatru STOP

IV Seminarium i warsztaty dla nauczycieli w PTZN:                 17-19.03.2017
III Seminarium i warsztaty dla nauczycieli w PTZN:                 11-13.03.2016
  II Seminarium i warsztaty dla nauczycieli w PTZN:       27-28.02 i 1.03.2015
   I Seminarium i warsztaty dla nauczycieli w PTZN:                     7-8.03.2014

Seminarium organizowane jest przez szczecinecki Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
w ramach miejskiego programu - AKADEMIA SZTUKI JAKO ALTERNATYWA WOBEC ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH. 

Tę edukacyjną inicjatywę wspiera finansowo Burmistrz Miasta Jerzy Hardie-Douglas oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Małgorzata Bała.
Inicjatorkami Warsztatu w mieście są: Pani Małgorzata Lancmańska - Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział Terenowy Szczecinka oraz Pani Beata Kowal - Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi Urzędu Miasta Szczecinek.

 

Images: TZN2013.jpg
Program Akademii  Sztuki... PTZN