8,016,130 wizyt
Gości online: 2

Historia

WYBRANE   FAKTY   ARTYSTYCZNE   TEATRU   STOP
1980 – 2020... 

      I     ZAŁOŻYCIELE  TEATRU  STOP

Mirosław  Gliniecki  i  Mirosław  Kupiec

pokaźny udział w powstaniu zespołu miał również Roman  Łangowski

       Teatr powstał przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku (dzisiejszej Akademii Pomorskiej) w 1980 roku jako  

Studencki Teatr Okolicznościowej Potrzeby.

Studencki charakter grupa utrzymywała do 1983 roku, kiedy to pierwszy raz zetknęła się z zadaniem,
które wykraczało poza środowisko akademickie.

       Było to widowisko plenerowe, "Kaszubi pod Wiedniem" realizowane we wrześniu 1983 roku
na zaproszenie władz Miasta Chojnice
w trzechsetną rocznicę odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Ta nietypowa dla kameralnej grupy studentów
produkcja w której brało udział około 15 aktorów, ok. 100 statystów i kilka tysięcy widzów,
usamodzielniła zespół. Zmieniła jego oblicze. Zaczęto postrzegać go już nie tylko jako teatr studencki.
Aktorzy również przeszli pewien przełom. Ich praca przestała mieć wymiar "okolicznościowej potrzeby".
Zaczęła stawać się sposobem życia. Wraz ze zmianą charakteru grupy zmieniła się również jego nazwa.

       Od 1983 roku grupa przyjęła nazwę Teatr STOP. Swoją kilkuletnią współpracę z Teatrem rozpoczął znany
(nie tylko w środowisku słupskim) reżyser - Stanisław Miedziewski.
To on wniósł do grupy dbałość o aktorski profesjonalizm.
Ten okres scenicznych poszukiwań, niezwykle bogaty w udane festiwalowe konfrontacje,
 zarówno krajowe jak i zagraniczne, trwał do roku 1993. 

      Od 1992 roku Teatr STOP na dobre zaczął cyklicznie realizować swój program szeroko rozumianej edukacji,
stając się z wyboru teatrem edukacyjnym.

Zespół nawiązał współpracę z wieloma szkołami w całym kraju, realizując: 

 • programy edukacyjne dla przedszkoli;
 • spektakle edukacyjne dla młodzieży wszelkiego typu szkół (podstawowe, dawne gimnazjalne i ponadgimnazjalne,
  a także szkoły wyższe) 
 • autorskie Warsztaty Teatralno-Dramowe dla młodzieży; 
 • Warsztaty Dramowe w świetlicach socjoterapeutycznych i ogniskach TPD;
 • Seminaria i Warsztaty Technik Teatralno-Dramowych dla nauczycieli, bibliotekarzy, pedagogów, dyrektorów szkół,
  instruktorów teatralnych;
 • międzynarodowe edukacyjne sympozja teatralne;
 • własne wydawnictwo publikacji i artykułów.

Edukacyjny profil swej pracy Teatr STOP utrzymuje do dnia dzisiejszego.

  II      DOTYCHCZASOWI ARTYŚCI ZESPOŁU

A k t o r z y:

Penelopa Atkinson, Hubert Bilewicz, Jola Bosiacka, Piotr Ceranowski, Krzysztof Hrabia Cieślewicz (),
Jacek Dąbrowski, Jacek Dziembaj, Wiesław Gasek, Mieczysław Giedrojć, Marta Gliniecka, Teresa Gliniecka,

Mirosław Gliniecki
, Jacek  Górawski
() , Leszek Gwardzik, Jacek Igła, Daniel Kalinowski, Dorota Kodź,
Zbigniew Konieczka, Dorota Kowalska-Sip, Danuta Kozłowska, Marek Król, Grażyna Krzaczkowska,

Mirosław Kupiec, Marek Litecki, Roman Łangowski, Rafał Makarewicz, Zofia Makowska, Lucyna Maksymowicz,
Tadeusz Matwijewicz, Anna Mercik, Isadora Miedziewska, Maurycy Miedziewski, Stanisław Miedziewski,
Jacek Miś, Marzena Możdżer-Fabich, Małgorzata Nieścior-Trenczak, Grzegorz Opolski, Zdzisława Orłowska,
Tomasz Piekarski, Bogusław Pobiedziński, Bohdan Statkiewicz, Małgorzata Szota, Jaromir Szroeder,
Paweł Szroeder, Wojciech Szroeder, Rudolf Trenczak, Michał Tuszyński, Małgorzata Warchoł, Grażyna Wijatyk,
Ewa Wołczyk, Alicja Zapart

G o ś c i n n i e:

Irina Afanasjewa (Teatr Biały Clown), Miła Bogen (Iwona Stolarska)(Teatr BLIK), Wojciech Klepuszewski Teatr BLIK),
Andrzej Talkowski
(Teatr Szczęście
i Kabaret Kuzyni), Nikołaj Weprew(Teatr Biały Clown)

M u z y c y:

Andrzej Anderman - trąbka i syntezator, Alicja Błaszczyk - flet, Waldemar Bochniarz - saksofon,
Andrzej Cholewa- syntezator, Marta Gliniecka - keyboart, Zbigniew Kuszlewicz - gitara,
Artur Szeryf Orłowski - saksofon, Jaromir Szroeder - akordeon i saksofon,
Wojciech Szroeder - gitara i flet poprzeczny, Teresa Śliwowska - skrzypce,
Waldemar Tomaszewski
- trąbka

P l a s t y c y:

 Krzysztof Grzesiak (), Tadeusz Matwijewicz, Stefan Morawski  (), Maciej Olesiński, Andrzej Szczepłocki,
Marian Thiede, Waldemar Czarny Waszkiewicz,
Ryszard  Zając

F o t o g r a f o w i e:

Bartosz Arszyński, Jurij Borisowicz (Rosja-Sołowki), Jadwiga Girsa-Zimna, Tadeusz Kaczyński,
Stanisław Kątnik, Dariusz Krzosek, Jan Maziejuk, Rafał Nosewicz, Zbigniew Suliga, Sławomir Żabicki

A k u s t y c y   i   r e ż y s e r z y   ś w i a t ł a:

Tadeusz Balik, Piotr Eichler, Kuba Kowalski, Jacek Lanckowski, Piotr Samulak, Andrzej Wiatr

R e ż y s e r z y:

Bogdan Kochanowski, Stanisław Miedziewski

K o n s u l t a c j e:

konsultacje reżyserskie - Antoni Franczak, Ryszard Kotecki, Paweł Nowicki,
Wiktor Panow (Rosja), Jupi Podlaszewski

konsultacje pedagogiczne - dr hab. Elżbieta  Gaweł-Luty, dr Mariola Szczepańska, dr Lucyna Maksymowicz

konsultacje literackie - dr hab. Zbigniew Zielonka ()

konsultacje kultury zdrowotnej - dr hab. Agnieszka Zalewska-Meler

III      FESTIWALE I SEMINARIA ORGANIZOWANE PRZEZ TEATR STOP (wspólnie z OT Rondo SOK Słupsk)

 • M. Gliniecki - Dyrektor  Międzynarodowego Forum Teatru Niesfornego TOTUS   MUNDUS...

1986 – I TOTUS MUNDUS; Słupsk - Koszalin;

1988 –  II TOTUS MUNDUS; Słupsk;

1990 –   TOTUS  MUNDUS (gościnne);  Archangielsk i Wyspy  Sołowieckie;

1991– III TOTUS MUNDUS; Słupsk - Chojnice;

 • M. Gliniecki - Komisarz  Edukacyjnych  Projektów  Teatralnych  Unii  Europejskiej  PHARE
 • L. Maksymowicz - Konsultant  ds. Edukacji  Projektów  Teatralnych  Unii  Europejskiej  PHARE

     1999 – Sympozjum  TEATR  A  DZIECKO  SPECJALNEJ  TROSKI, Słupsk;

     2001– Sympozjum  TEATR  EDUKACYJNY - KOMUNIKACJA  BEZ  GRANIC,
Słupsk - Bornholm

 • M. Gliniecki - Dyrektor  Programu  Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

     2004 – SCENA  TEATRU  DLA  ŻYCIA, Słupsk

IV      WYBRANE FESTIWALE Z UDZIAŁEM TEATRU  STOP

1980/86 - Kielce – Ogólnopolski Przegląd Teatrów Studenckich START

1986 - Chełm – Ogólnopolski Przegląd Teatrów ŹRÓDŁO

1986 - Stalowa Wola – IX Prezentacje Teatrów Dramatycznych

1987-88 - Krosno – I i II Festiwal Teatrów Ulicznych

1988 - Rosja Międzynarodowy Festiwal Teatrów STUDIO (Archangielsk i Wyspy Sołowieckie)

1988-89 - Warszawa  Festiwal Życia

1990/92 - Jelenia Góra  X i XII Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych

1990 - Kraków  Krakowskie Lato Teatralne

1990 - Niemcy 

1990-91 - Rosja (Archangielsk i Wyspy  Sołowieckie)

1991 - Zamość I Strange Festiwal FORTALICJE’91

1991 - Włochy (Piacenza)

1992 - Hiszpania (EXPO - Sewilla)

1992 - Chojnice  Festiwal Teatrów Ulicznych

1992 - Stalowa Wola  Festiwal Wyobraźni

1992 - Kraków  Inauguracja Miesiąca Kultury Europejskiej

1992 - Wrocław  Festiwal Teatrów Ulicznych

1993 - Dania, Francja  (Avinion)

V      WYSTĘPY GOŚCINNE

1989-90 - Polski  Teatr  Pantomimy BLIK (Koszalin) - Jupiego  Podlaszewskiego.

                            w spektaklach:  - „Ostatni  taniec”  („The last dance”)

- „Strach  na  wróble” („Scarebird”- spektakl autorski Mirosława  Glinieckiego  i Wojtka  Klepuszewskiego.

Tournee  w  Anglii  i  Szkocji  (26.01 – 4.03.1990).

1994 - Teatr  RONDO (Słupsk) - Antoniego Franczaka.

                            w  spektaklach  plenerowych:  - „Don Kichot”

VI      PUBLIKACJE

Artykuły:

Gliniecki M. (1998), Niesforny wobec... W: Koniec teatru alternatywnego? Pod red. D. Kalinowskiego.
Słupsk: Katedra Filologii Polskiej WSP

Gliniecki M. (1999), Refleksje z edukacyjnych działań teatru STOP. W Teatr a dziecko specjalnej troski, dzieło cyt.

Gliniecki M. (2001), Teatr  ku  człowiekowi. W Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic, cyt. 

Gliniecki M. (2004), Teatr może być źródłem szczęścia. W TEATR  Terapia–Edukacja–Asertywność–Twórczość–Rozwój, cyt.

Druk zwarty:

Gliniecki M.,  Maksymowicz L. (1998), Spotkanie z dramą. Przykłady zabaw,  ćwiczeń i gier  dla  każdego. Słupsk: ODN, ss.44

Redakcja:

Teatr a dziecko specjalnej troski. (1999), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Słupsk:
Słupski Ośrodek Kultury i Teatr STOP, ss.266 

Teatr edukacyjny - komunikacja bez granic. (2001), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Słupsk: 
Słupski Ośrodek Kultury i Teatr STOP, ss.240 

TEATR  Terapia – Edukacja – Asertywność – Twórczość - Rozwój. (2004), Pod red. M. Glinieckiego, L. Maksymowicz. Słupsk: 
Słupski Ośrodek Kultury i Teatr STOP, ss.196

VII     SPEKTAKLE TEATRALNE

„Próba” – III’1980 Kielce - monodram z sekwencją zbiorową wg. T. Różewicza;  

(reż. sc. Mirosław Kupiec)

„Legenda o Pąśku Walecznym” – V’1980 Słupsk - program  kabaretowy;  

(reż. sc. Mirosław Kupiec)

„Mrożkojada” – XI’1980 Słupsk - program  kabaretowy; 

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Narodziny” – I’1981 Słupsk - spektakl  sceniczny - mimodram; 

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„SKARPETY” – V’82 Słupsk - spektakl  sceniczny - mimodram;  

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„ŻMIJA” – IV’1983 Słupsk - spektakl  sceniczny; 

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Kaszubi  pod  Wiedniem” – 24 IX’1983 Chojnice - widowisko  plenerowe;  

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Dialogus  Pastoralis” – III’1984 Słupsk - spektakl  sceniczny; 

(reż. Stanisław Miedziewski, sc. Mirosław Gliniecki)

„SEKSTET” – 1985 Słupsk - spektakl  sceniczny - ponad 100 prezentacji

(reż. Stanisław Miedziewski, sc. Mirosław Gliniecki)

„hi fi” – V’1985 Słupsk - spektakl  uliczny; 

(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Teatr staropolski” – 1985 Słupsk - spektakl  edukacyjny; 
(reż. Mirosław Gliniecki i Stanisław Miedziewski)

 „Kameleon” – V’1987 Słupsk - spektakl  uliczny  inspirowany Witkacym; 
(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Cytat z Becketta” – XII’1987 Słupsk - spektakl  uliczny;  
(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Strach  na  wróble” („Scarebird”) – spektakl  dla dzieci i młodzieży; 
(reż. sc. Mirosław Gliniecki i Wojtek Klepuszewski

I’1990 Słupsk - premiera polska,  

28’I 1990 Cambridge - premiera angielska,  

 „Słodki niedzielny poranek” – V’1990 Słupsk - spektakl  uliczny;  
(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„Kameleon II” – V’1990 Słupsk - spektakl  uliczny - ponad 200 prezentacji  
(reż. sc. Mirosław Gliniecki)

„PAR  FORCE” – IV’1991 Słupsk - spektakl  uliczny;  
(reż. sc. Mirosław Gliniecki i Tadeusz Matwijewicz)

„Mim i Clown” – 1991 - spektakl  edukacyjny – Słupsk; 

wspólny z Teatrem Małych Form z Bydgoszczy; (reż. sc. Mieczysław Giedrojć)

„DEALER” – 1998  18 IV’Parchowo, 19 V’Silno - spektakl  sceniczny - prawie 600 prezentacji 

(sc. Mirosław Gliniecki)

„Clownada” – 2001 Słupsk - spektakl  edukacyjny; 

wspólny z Teatrem Małych Form z Bydgoszczy; (reż. sc. Mieczysław Giedrojć)

„Pantomima” – 2001 Słupsk - spektakl  edukacyjny;

wspólny z Teatrem Małych Form z Bydgoszczy; (reż. sc. Mieczysław Giedrojć)

„BEZNIKOTYNEK” – XI’2005 Słupsk - spektakl edukacyjny dla dzieci sześcioletnich 

(oddział „0”) oraz uczniów klas I-III;

wspólny z Teatrem Małych Form z Bydgoszczy; (reż. sc. Mieczysław Giedrojć)

VIII   WARSZTATY TEATRALNO-DRAMOWE DLA MŁODZIEŻY

Prowadzone są regularnie od 1992 roku na terenie całego kraju. Rocznie ponad 10 cztero-pięciodniowych warsztatów
w których bierze bezpośredni udział ponad 200 osób, a około 1000 osób uczestniczy w pokazach  finałowych.

IX      WARSZTATY TECHNIK TEATRALNO-DRAMOWYCH DLA NAUCZYCIELI, PEDAGOGÓW,
BIBLIOTEKARZY I INSTRUKTORÓW

           Realizowane systematycznie od 1999 roku w całym kraju.
Rocznie kilkanaście warsz w różnych cyklach: jedno lub dwudniowych.

X       NAGRODY I WYRÓŻNIENIA  (indywidualne i zespołowe)

Ministerstwa Kultury i Sztuki (1987) - dla zespołu za spektakl "SEKSTET";

Ministra Kultury i Sztuki (1988) - dla zespołu;

Nagroda Główna BLIŻEJ TEATRU  Towarzystwa Kultury Teatralnej (1994) - dla zespołu;

Nagroda Wojewody Koszalińskiego (1996) - dla Mirosława Glinieckiego;

Nagroda Główna Instruktora Roku BLIŻEJ TEATRU Towarzystwa Kultury Teatralnej (1996) - dla Lucyny Maksymowicz;

Nagroda Prezydenta Koszalina (1997) - dla Mirosława Glinieckiego;

Nagroda Wojewody Koszalińskiego (1998) - dla Lucyny Maksymowicz;