5,626,553 wizyt
Gości online: 3

POZNAŃ - Społeczna Czwórka I Warsztat: 11-13.06.2014

I WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

 

Społecznego Gimnazjum Nr 4 STO im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu

Images: Spol.4.Poznan.jpg

 

 

Zajęcia warsztatowe zaplanowano w WDW Rewita w Unieściu w dniach 11-13.06.2014.

Ich uczestnikami byli uczniowie, którzy przyjechali nad morze ze Społecznej Czwórki mieszczącej się na poznańskich Ratajach.

Szkolnym opiekunem Warsztatu była  Pani Dagmara Tabaka-Wojak (nauczyciel),

wspierana przez koleżanki ze szkoły przy akceptacji Pani  Marleny Rynowieckiej (Dyrektor szkoły).

Zajęcia odbyły się w ramach szkolnego programu ZIELONA SZKOŁA.

 

Przez trzy dni, gimnazjaliści (wymiennie w trzech grupach) uczestniczyli w działaniach dramowych i teatralnych,

prowadzonych przez aktorów Teatru STOP:

Lucynę Maksymowicz, Martę Gliniecką, Mieczysława Giedrojcia i Mirosława Glinieckiego.

W programie uwzględniono zajęcia twórczej dramy, pantomimy, plastyki ciała, pracy z tekstem, improwizacji

oraz warsztat przestrzeni scenicznej i gry aktorskiej.

Finałem spotkań był spektakl pantomimiczny w wykonaniu aktorów Teatru STOP - Mim i Clown.

W przedstawieniu uczestniczyła również młodzież z klasy tzreciej.

Przeprowadzony Warsztat miał na celu przygotowanie młodzieży nie tyle do potencjalnego zawodu aktora, 

ile do podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników.

Atrakcyjna forma zajęć sprzyjać miała nabywaniu i doskonaleniu tej jakże istotnej umiejętności w życiu młodego człowieka.

 

I  Warsztat  dla Społecznej Czwórki:         11-13.06.2014 w Unieściu

 Galeria

Images: pom.Poznan.JPG