2,740,886 wizyt
Gości online: 2

 

                                                  spektakl  D E A L E R - 600 realizacji !!!                           nowości muzyczne naszej
                                                                                                                                                        
Marty  Glinieckiej
                      Teatr STOP
                                                                                                                                                                   face


     Teatr STOP jest obecnie teatrem edukacyjnym. Wywodzi się z tak zwanego nurtu "teatru alternatywnego" lat osiemdziesiątych. Kojarzony jest z dwoma miastami: Słupska - gdzie powstał i Koszalina - gdzie pracuje aktualnie.

     W naszym kraju jest zespołem nietypowym, bowiem od ponad dwudziestu lat - jako jeden z nielicznych teatrów nieinstytucjonalnych (bez dotacji z budżetu państwowego) - systematycznie realizuje i poszerza własny program edukacji teatralnej na terenie całej Polski.
Środki na swe edukacyjne projekty pozyskuje z różnych źródeł, między innymi z Europejskiego Funduszu PHARE, Ministerstwa Kultury bądź też z budżetów samorządowych.
Charakter grupy jest kameralny. Tworzą go aktorzy pracujący na stałe, jak również wykonawcy z innych zespołów, którzy cyklicznie współpracują ze STOP-em.

     Teatr STOP prezentuje programy dla dzieci i dla dorosłych; na scenie i w przestrzeni ulicy; w kraju i poza jego granicami. Teatralne spektakle pokazywane były w małych, nikomu nieznanych środowiskach, jak również na wielkich, prestiżowych festiwalach: EXPO w Sewili, Festiwal Narodów w Avignion, włoski Festiwal Teatralny w Piacenza i rosyjski na Wyspach Sołowieckich Morza Białego.
Zespół był również gospodarzem czterech festiwalowych edycji Forum Teatru Niesfornego - "TOTUS MUNDUS"... w Słupsku, Koszalinie i Archangielsku (w latach 1986, 1988, 1990 i 1991).
     Teatr STOP jest również współrealizatorem trzech edycji Międzynarodowego Sympozjum i Warsztatów Teatralnych
w Słupsku i na Bornholmie (1999, 2001, 2004).