WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Kępicach

 

 

 

       zajęcia Warsztatu odbywały się w dniach 6-9.11.2007r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kępicach. Przeznaczone były dla młodzieży gimnazjalnej (II i III klasy) - razem 15 osób. 

       Opiekunem i inicjatorem spotkania ze strony szkoły była Pani Alicja Dworakowska - nauczycielka języka polskiego i sztuki. Warsztat stanowił część SPOTKAŃ Z TEATREM - projektu realizowanego w ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

 

       Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr  ALAŁACH. Tytuł przedstawienia - "Gdzie ten Teatr?..." według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury - 9.11.2007 o godz. 11.11. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas, rodzice i nauczyciele. Prestiż występu młodych wykonawców podniósł swoją obecnością na widowni Zastępca Burmistrza Kępic Pan Zdzisław Maciaszek oraz Dyrektor szkoły Pan Jacek Plutowski. 

 

 

o p i n i e :

 

*

 

       "No i po niestety już warsztatach; ( Było bardzo fajnie i tak jak Pan zapowiadał, udało się Panu przekonać nas do chodzenia na nie nie tylko po to, aby opuścić lekcje). 
       Pozdrowienia dla Teatru "STOP", grupy "Alałach" i oczywiście, dla Pana Mirka".

 

                                                                                                 Karina - uczennica

                                                                                       wypowiedź z Księgi Gości tej strony 
                                                                                                   z dn. 9.11.2007

*

 

       "Pozdrowionka dla Teatru STOP i oczywiście buziole i pozdrowienia dla pana Mirka:*... Zapraszamy ponownie".

                                                                                                  Justyś - uczennica

                                                                                       wypowiedź z Księgi Gości tej strony 
                                                                                                   z dn. 10.11.2007

 *

 

       "Było ssssssssssuper , proszę o jeszcze!! Pozdrowienia dla Teatru Alałach z Kępic oraz Teatru STOP, a w szczególności dla pana Mirka".

                                                                                                  Karolus - uczeń

                                                                                       wypowiedź z Księgi Gości tej strony 
                                                                                                   z dn. 11.11.2007

 

                                                    TEATR   A L A Ł A C H

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

13

 

14

 

15

 

16