S p e k t a k l e


"BEZNIKOTYNEK"   w   Kołobrzegu ' 2007

 

               Wszystkie kołobrzeskie prezentacje spektaklu "BEZNIKOTYNEK" są częścią Miejskiego Programu Profilaktyki i realizowane są ze środków Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Nad całością organizacji czuwała Pani Marzanna Pakmur - Naczelnik Wydziału.

 

 

 

  powrót - więcej o spektaklu