47 MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU' 27 III 2008


 

 

                      

 

                                                                            O R Ę D Z I E

       Dzień dzisiejszy, to nasze  teatralne święto - 47 Międzynarodowy Dzień Teatru. Świąteczny charakter temu dniu nadano z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI) w czerwcu 1961 r. podczas IX światowego kongresu Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (International Theatre Institute - ITI) w Helsinkach. Ustanowienie Dnia Teatru zaproponował Arvi Kivimaa Prezydent Fińskiego Instytutu ITI. Dzień obchodów ustalono na 27 marca, w rocznicę otwarcia Teatru Narodów (Theatre of Nations) w Paryżu.
Od tego czasu (to jest od 1962 roku) Dzień Teatru jest obchodzony rokrocznie przez ponad sto narodowych ośrodków ITI na całym świecie.

       Co roku wybrany artysta jest autorem przesłania kierowanego do ludzi teatru i nie tylko na całym świecie. Autorem pierwszego takiego przesłania był francuski poeta, dramaturg, malarz, reżyser filmowy - Jean Cocteau w 1962 roku.
       Tegoroczne orędzie napisał kanadyjski reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenograf i dramatopisarz Robert Lepage.

                                                  

 
   

Teatr - jak ogień: olśniewa i oświeca

Istnieje wiele hipotez dotyczących genezy teatru, ale do mojej wyobraźni przemawia ta oto przypowieść.

Pewnej nocy, w zamierzchłych czasach, w skalistej dolinie, grupa ludzi rozpaliła ognisko, by się ogrzać i snuć opowieści. Nagle ktoś wpadł na pomysł, aby wstać i cieniem zilustrować słowa. Blask płomieni sprawiał, że na skałach pojawiały się sylwetki nadnaturalnej wielkości. Zachwyceni ludzie rozpoznawali bohaterów opowieści: silnego i słabego, oprawcę i ofiarę, boga i śmiertelnika.

W naszych czasach światła reflektorów zastąpiły ognisko, a maszyneria teatralna pojawiła się w miejsce kamiennych ścian. Ta baśń przypomina nam, że technologia związana jest z teatrem od jego zarania i nie należy jej postrzegać jako zagrożenia, ale widzieć w niej element łączący. Sztuka teatru trwa tylko dzięki zdolności do nieustającej metamorfozy, otwierania się na nowe języki, nowe instrumentarium. Bez tego teatr nie byłby świadkiem toczących się przemian i sprzymierzeńcem porozumienia między ludźmi. Jak mógłby pomagać w rozwiązywaniu problemów wynikających z nietolerancji, z wykluczenia, z rasizmu, gdyby sam wzbraniał się przed różnorodnością i integracją?

Artysta, aby przedstawić świat w całej złożoności, musi zaproponować nowe formy i idee oraz zaufać inteligencji publiczności, która potrafi dostrzec człowieka w nieustającej grze światła i cienia. Prawdą jest, że igranie z ogniem to wielkie ryzyko, ale także wielka szansa. Można się sparzyć, ale można doznać oświecenia i olśnienia. 

Robert Lepage
27 marca 2008

ze źródeł Polskiego Ośrodka ITI

 

       Wszystkim osobom, które na swój sposób czują twórczy związek z teatrem - składamy życzenia scenicznej witalności, pokory i wytrwałości w poszukiwaniach swoich własnych ról. 

       Teatr zawsze towarzyszył człowiekowi, jest niezbędny w jego życiu „jak ogień”. Ten zaś jest wszędzie - nie tylko w wielkich pałacach, urzędach, czy na publicznych arenach, ale również w naszych domach (niekiedy jako skromny płomyk świecy). Tam gdzie żyjemy, tam rozpalajmy swoje ogniska, a przynajmniej podtrzymujmy ich płomienie, zachowując w ten sposób przyciągający ludzi blask i ciepło. Takie ognisko - nieważne czy małe, czy wielkie - może być pretekstem do spotkania. Czy to może być złe?...   

                       -   orędzie 2012 - 51 Międzynarodowy Dzień Teatru

                       -   orędzie 2011 - 50 Międzynarodowy Dzień Teatru

                       -   orędzie 2010 - 49 Międzynarodowy Dzień Teatru

                       -   orędzie 2009 - 48 Międzynarodowy Dzień Teatru

                       -   orędzie 2008 - 47 Międzynarodowy Dzień Teatru  

Powrót