SPEKTAKL  "DEALER"  TEATRU  STOP  W  USTCE 

 

 

11 stycznia 2008 - piątek

 

Urząd  Miasta  Ustka

 

godzina - 9.15  

uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika

 

O B S A D A :

Dealer  Młodszy

  -   Daniel  Kalinowski

Dealer  Starszy

  -   Mirosław  Gliniecki

Ojciec

  -   Mieczysław  Giedrojć

Dziewczynka od wiersza

  -   Marta  Gliniecka

                 

muzyka (harmonia)

  -   Marta  Gliniecka

opracowanie dramy

  -   dr Lucyna  Maksymowicz

prowadzenie dramy

  -   Mirosław  Gliniecki

 

 

       

       

       Program jest edukacyjną propozycją teatralną dla młodzieży szkół gimnazjalnych i licealnych. Traktuje o problemach związanych z alkoholem. 

       Styczniowa wizyta Teatru STOP z "DEALEREM" w Ustce jest już szóstą i stanowi kontynuację działań profilaktycznych i edukacyjnych (w tym również warsztatów) jakie Urząd Miasta i Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika wraz ze Społecznym Gimnazjum UTO prowadzą systematycznie od kilku lat. 

       Prezentacja "DEALERA" miała miejsce w auli szkolnej. Nad realizacją dla młodzieży licealnej czuwały zawsze życzliwe idei edukacyjnej Panie: Barbara Kołakowska (Dyrektor szkoły) i Izabella Hirsz (Pedagog szkolny). Urząd Miasta reprezentował Pan Tadeusz Kiedrowski z Komisji Profilaktyki.

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

                 

o p i n i e :

 

*

       " Jak to dobrze, że przeczytałam jeszcze w 2000 roku krótką prasową notatkę, recenzującą (...) program. Od tego się zaczęło. 

       Zaproponowane formy pracy i prezentacji programu teatralnego 'DEALER' urzekły młodych widzów. Cisza przy 150-osobowej widowni,  a potem aktywne włączenie się uczniów w warsztat są jednoznacznie pozytywną oceną tego, co zobaczyli. 

       Szczęśliwie unika Pan natrętnego dydaktyzmu, a jednak osiąga zamierzony cel. Myślę, że na długo w naszej pamięci pozostaną ważne treści i ekspresyjne obrazy. To z pewnością dzięki kompetencjom reżysera i talentom aktorów.         

       Gratulujemy i życzymy zawodowej satysfakcji."

 

                                                                                                     mgr Barbara Kołakowska - II 2001

                                                                                   Dyrektor LO im. M. Kopernika Ustka

 

*

       "Program profilaktyczny 'DEALER' realizuje cele zawarte w programie profilaktycznym szkoły. Jest interesujący. Uświadamia młodzieży zagrożenia otaczające ich. Jest dopasowany wiekowo do uczniów, posługuje się językiem zrozumiałym dla młodzieży. Angażuje uczniów do działania."

 

                                                                                                     mgr Maria Stetsko - XI 2007

                                                                         Dyrektor Społecznego Gimnazjum UTO Ustka

 

  

 

 

 

więcej o spektaklu

 

                                                           << powrót do Terminarza 2008