WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy

 

 

       zajęcia Warsztatu odbywały się w okresie ferii zimowych w dniach 22-25.01.2008r. w świetlicy szkolnej Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Kobylnicy. Przeznaczone były dla młodzieży gimnazjalnej (II i III klasy) - razem 9 osób.

       Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr  PELADO. Tytuł przedstawienia - "NIE - STAŚ" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w szkole - 25 I 2008 o godz. 15.00. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas, rodzice i nauczyciele.

 

       Warsztat finansowany był przez Komisję do spraw Profilaktyki Urzędu Gminy w Kobylnicy. Nie jest to pierwsze edukacyjne działanie Teatru STOP na terenie Gminy.

       W latach 1983 - 85 we Wrzącej Pomorskiej w Domu Kultury (Dyrektorem była wówczas Pani Bożena Chybowska) swoją pierwszą samodzielną pracę teatralną z młodzieżą rozpoczął  Mirosław Gliniecki. Wspólnie z uczniami stworzył wiejski Teatr KARNAWAŁ z którym przygotował 3 spektakle prezentowane m.in. w  Słupsku czy na Sejmiku Teatrów Wiejskich w Świdwinie

       W latach 1995 - 98 w Kobylnicy w ówczesnej Szkole Podstawowej  realizowano cztery programy Teatru STOP: "Mim i Clown"  oraz kooprodukcje  "W świecie Teatru Milczenia", "Ale cyrki" i "Biały Clown".

       Premierowy Warsztat Teatralno-Dramowy w Gminie Kobylnica odbył się w dniach 19-23 X 1998r. w Szkole Podstawowej w Sycewicach. Uczestniczyli w nim uczniowie klas V - 18 osób.

       W 1998r. (23-25 XI) realizowany był program "DEALER" dla młodzieży szkół w Kwakowie, Kobylnicy, Kończewie, Słonowicach i Sycewicach.

       

 

 

                                                       TEATR   P E L A D O

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

13

 

14

 

15

 

16

 

 

o p i n i e :

 

*

       " Warsztaty Teatralno-Dramowe z p. Mirosławem Glinieckim odbywały się w czasie ferii zimowych. Były na tyle ciekawe i inspirujące, że grupa uczniów klas II i III gimnazjum, chętnie poświęciła swój wolny czas, aby wziąć w nich udział. pomiędzy aktorem a młodzieżą wytworzyła się ciepła, pełna zrozumienia atmosfera, a współpraca była bardzo owocna, czego dowodem było wspaniałe przedstawienie. 

       Dzięki p. M. Glinieckiemu mogliśmy poznać naszych uczniów z zupełnie innej strony. Jesteśmy przekonani o celowości i potrzebie takich spotkań w przyszłości."

 

                                                                                    mgr Barbara Usowicz - I 2008

                                     Dyrektor Gimnazjum w Kobylnicy

 

 

 

 << powrót do Terminarza 2008