I WARSZTAT TEATRALNO-DRAMOWY TEATRU STOP DLA MŁODZIEŻY

Zespół Szkół - Gimnazjum w Lipuszu

 

       tego rodzaju zajęcia odbywały się w Lipuszu pierwszy raz. Miejsce Warsztatu - gimnazjum. Czas: 7-10.12.2010r. 

       Warsztat obejmował grupę 21 uczniów II klas gimnazjalnych. W trakcie zajęć uczestnicy poznawali techniki dramowe i teatralne, które miały na celu wzbudzić ekspresję i pomóc w wyartykułowaniu swojego widzenia świata. 

      Prawie tygodniowe zajęcia zakończyły się pokazem teatralnym. Grupa przyjęła nazwę (w wyborach demokratycznych) - Teatr TRZECI  WYMIAR. Pomysłodawcą nazwy został Nikodem Lipiński. Tytuł przygotowanego przedstawienia - "W szkole" według scenariusza Mirosława Glinieckiego - prowadzącego zajęcia. 

       Premierowa prezentacja miała miejsce w auli 10.12. 2010r. o godz. 14.00 w sali szkolnej stołówki. Na spektakl zaproszono "publiczność życzliwą". Tworzyli ją rówieśnicy z klas oraz nauczyciele i rodzice. Sala miała komplet widzów.

       Opiekę nad realizacją Warsztatu przejęła mgr Rita Kozikowska oraz mgr Barbara Edel (dyrektor Zespołu Szkół).

       Wiernym kibicem całego Warsztatu był Szymon Pawlikowski uczeń II klasy. Nie tylko wspierał działania uczestników, ale również z własnej woli pomagał w przygotowaniach przed i po występie.

      Współorganizatorem Warsztatu jest Urząd Gminy w Lipuszu.

     

     

 

                                              TEATR   T R Z E C I   W Y M I A R   

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

Podziękowanie

 

 << powrót do Terminarza