S p e k t a k l e


"BEZNIKOTYNEK"   w   Słupsku ' 2007

 

               Wszystkie słupskie prezentacje spektaklu "BEZNIKOTYNEK" są częścią Miejskiego Programu Profilaktyki i realizowane są ze środków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
  •         Przedszkole Miejskie Nr   1

  •         Przedszkole Miejskie Nr   2

  •         Przedszkole Miejskie Nr   3

  •         Przedszkole Miejskie Nr   4

  •         Przedszkole Miejskie Nr   5

  •         Przedszkole Miejskie Nr   6

  •         Przedszkole Miejskie Nr   7

  •         Przedszkole Miejskie Nr   8

  •         Przedszkole Miejskie Nr   9

  •         Przedszkole Miejskie Nr 10

 

                  powrót - więcej o spektaklu