6,877,025 wizyt
Gości online: 1

herb_bedzino.jpg
Galeria: Będzino
Pierwsze prezentacje Teatru STOP w gminie Będzino miały miejsce na początku lat dziewięćdziesiątych w Szkole Podstawowej w Łęknie. Jednak cykliczne działania edukacyjne Teatr STOP zaczął prowadzić od 1999 roku, kiedy to na zaproszenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki - Pani Teresy Dębiec, zespół zaprezentował swój ówczesny nowy program profilaktyczny DEALER. Od tego czasu trwa współpraca z Urzędem Gminy, a spektakl prezentowany jest systematycznie, co roku dla nowych roczników gimnazjalnych Tymienia i Mścic.
Dla młodszych widzów szkół podstawowych z Mścic, Dobrzycy, Tymienia i Łękna oraz przedszkola w Będzinie realizowany jest program BEZNIKOTYNEK.
Na terenie gminy w Strachominie (http://www.teatrs...?page_id=5), w Świetlicy Wiejskiej TPD Duszki (u Pani Moniki Płatko) odbył się również pierwszy na tym terenie Warsztat Teatralny prowadzony przez Teatr STOP. Było to w lutym 2007 roku. Warsztat zakończył się pokazem teatralnym uczestników zajęć.
 
Albumy
Gminny Ośrodek Kultury
gok_bedzino.jpg