Teatr STOP jest obecnie teatrem edukacyjnym. Wywodzi się z tak zwanego nurtu "teatru alternatywnego" lat osiemdziesiątych. Kojarzony jest z dwoma miastami: Słupska - gdzie powstał i Koszalina - gdzie pracuje aktualnie.

     W naszym kraju jest zespołem nietypowym, bowiem od kilkunastu lat - jako jeden z nielicznych teatrów nieinstytucjonalnych (bez dotacji z budżetu państwowego) - systematycznie realizuje i poszerza własny program edukacji teatralnej na terenie całej Polski. Środki na swe edukacyjne projekty pozyskuje z różnych źródeł, między innymi z Europejskiego Funduszu PHARE, Ministerstwa Kultury bądź też z budżetów samorządowych. Charakter grupy jest kameralny. Tworzą go aktorzy pracujący na stałe, jak również wykonawcy z innych zespołów, którzy cyklicznie współpracują ze STOP-em.

     Teatr STOP prezentuje programy dla dzieci i dla dorosłych; na scenie i w przestrzeni ulicy; 
w kraju i poza jego granicami. 
     Teatralne spektakle pokazywane były w małych, nikomu nieznanych środowiskach, jak również na wielkich, prestiżowych festiwalach: EXPO w Sewili, Festiwal Narodów w Avignion, włoski Festiwal Teatralny w Piacenza i rosyjski na Wyspach Słowiczych Morza Białego. Zespół był również gospodarzem czterech festiwalowych edycji Forum Teatru Niesfornego - "TOTUS MUNDUS"... w Słupsku, Koszalinie i Archangielsku (w latach 1986, 88, 90,91). 
     Teatr STOP jest również współrealizatorem trzech edycji Międzynarodowego Sympozjum 
i Warsztatów Teatralnych w Słupsku i na Bornholmie (1999, 2001, 2004).